Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't acces the Kroger website.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

https://www.kroger.com

Access Denied You don't have permission to access "http://www.kroger.com/" on this server.

Reference #18.7c7bfea5.1543525686.42529953

Please tell me how to fix this....

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That error usually indicates you've run into a web-based firewall sites use to block what they think is attack traffic. Sometimes an individual IP address is blocked, and sometimes it is a range.

If you are accessing through your home or office ISP, it will usually clear up in a few hours. If you are using a VPN, you may need to try a different exit node.

more options

I had no problem.