X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

using a proxy to browse google.com, it will popup a big window

Được đăng

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1241162. Please follow up there, thanks.]

while if i use google browser, it has no such problem.

and another problem with using the proxy for google site, it is if i enable noscript, ad block plus plugins, the proxy will say "search/get invalid"

google browser works well!

''[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1241162. Please follow up there, thanks.]'' while if i use google browser, it has no such problem. and another problem with using the proxy for google site, it is if i enable noscript, ad block plus plugins, the proxy will say "search/get invalid" google browser works well!

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

The usage of Proxy and search don't work hand in hand since the site can't verify where your connected from to give the right search. And some search will not allow proxy connections to do searches.

The usage of Proxy and search don't work hand in hand since the site can't verify where your connected from to give the right search. And some search will not allow proxy connections to do searches.