Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KrzysztofZet

more options

Mac OS X version 10.6.8 Firefox sie wyłącza po wejściu na Facebooka (Firefox turned off then start Facebook) bp-e1c739a9-ff87-4ec6-bee2-e53260181119

Giải pháp được chọn

Looks similar to https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1134819

Mac OS X 10.6 specific?

Czy możesz zaktualizować ten system?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Looks similar to https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1134819

Mac OS X 10.6 specific?

Czy możesz zaktualizować ten system?

more options

Niestety nie mogę