X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Mac OS X version 10.6.8 Firefox sie wyłącza po wejściu na Facebooka (Firefox turned off then start Facebook) bp-e1c739a9-ff87-4ec6-bee2-e53260181119

Mac OS X version 10.6.8 Firefox sie wyłącza po wejściu na Facebooka (Firefox turned off then start Facebook) bp-e1c739a9-ff87-4ec6-bee2-e53260181119

Giải pháp được chọn

Looks similar to https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1134819

Mac OS X 10.6 specific?

Czy możesz zaktualizować ten system?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
  • Shockwave Flash 31.0 r0
  • iPhoto6

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
316 giải pháp 1783 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Looks similar to https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1134819

Mac OS X 10.6 specific?

Czy możesz zaktualizować ten system?

Looks similar to https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1134819 Mac OS X 10.6 specific? Czy możesz zaktualizować ten system?

Người tạo câu hỏi

Niestety nie mogę

Niestety nie mogę