X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

We are a school trying to connect with more than 8 simultaneous users using the same username and password

Được đăng

We are a school trying to connect with more than 8 simultaneous users, using the same username and password, when dialing user No. 9, user No. 1 wiil be removed? The problem does not occur with "Internet Explorer or Chrome, what do I do?" Bjarne IT support, KonTiki school bjarne.irlind at kontiki-skolen dk mobil tlf: + ....

We are a school trying to connect with more than 8 simultaneous users, using the same username and password, when dialing user No. 9, user No. 1 wiil be removed? The problem does not occur with "Internet Explorer or Chrome, what do I do?" Bjarne IT support, KonTiki school bjarne.irlind at kontiki-skolen dk mobil tlf: + ....

Được chỉnh sửa bởi James vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

I called for more help.


Never post any personal information because an adware robot could find it, and start sending you all kinds of spam. This includes e-mail, phone, and home information.

Please remove that information from your post.

I called for more help. --------------- '''Never''' post any personal information because an adware robot could find it, and start sending you all kinds of spam. This includes e-mail, phone, and home information. Please remove that information from your post.
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Are you talking about setting up a sync?

Are you talking about setting up a sync?