Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vignan

more options

Crash ID: bp-976bf333-b5fc-4fc5-a639-6a1bb0181111

Please help with downloading firefox.

Giải pháp được chọn

Hi vignan,

This crash is caused by the having the Facebook uploader plugin installed on your computer (see this thread for more information). That plugin is no longer used by Facebook, so you should be able to delete it without any issues. Could you try removing the plugin and see if that works?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi vignan,

This crash is caused by the having the Facebook uploader plugin installed on your computer (see this thread for more information). That plugin is no longer used by Facebook, so you should be able to delete it without any issues. Could you try removing the plugin and see if that works?

more options

It worked! Thanks so much.