Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"clear downloads" button doesnt work?

  • 22 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 95 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Theo1352

more options

Pressing the "clear downloads button" does absolutely nothing. The list is now months long!! How do I clear this list? thnx

Mac 10.14.1 /Firefox 63.0.1 (64-bit)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Theo1352, could you post your update in your question here instead:

https://support.mozilla.org/questions/1239579

more options

Will do...Thanks.

  1. 1
  2. 2