X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

When opening a new tab, open a url file

Được đăng

Why can't the open a new tab also include the option, like when opening Firefox itself, point to a URL to open? This seems to be something that a ton of people want. To me, open a new tab should have the same set of options that opening FF has. I am on the new version 63.0.1 . Thanks!

Why can't the open a new tab also include the option, like when opening Firefox itself, point to a URL to open? This seems to be something that a ton of people want. To me, open a new tab should have the same set of options that opening FF has. I am on the new version 63.0.1 . Thanks!

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8768 giải pháp 71704 câu trả lời
Được đăng

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1239936

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1239936