Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox only go to encypted web-sites?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Https://

instead of using

Http://

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

First, please update to Firefox 63 or later. Firefox 59 is very out of date.

Then, can you give an example website where you see this happening?

more options

Hi Tzircon, there are two common reasons that Firefox will go to HTTPS even if you type HTTP:

(1) "Strict Transport Security"

This is an instruction from a website to always use HTTPS.

(2) Add-ons like HTTPS Everywhere

These add-ons try to upgrade your connection to HTTPS at every opportunity.

Is HTTPS creating a problem for you on some site?