X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why does Firefox only go to encypted web-sites?

Được đăng

Https://

instead of using

Http://

Https:// instead of using Http://

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1530 giải pháp 10669 câu trả lời
Được đăng

First, please update to Firefox 63 or later. Firefox 59 is very out of date.

Then, can you give an example website where you see this happening?

First, please update to Firefox 63 or later. Firefox 59 is very out of date. Then, can you give an example website where you see this happening?
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8688 giải pháp 71014 câu trả lời
Được đăng

Hi Tzircon, there are two common reasons that Firefox will go to HTTPS even if you type HTTP:

(1) "Strict Transport Security"

This is an instruction from a website to always use HTTPS.

(2) Add-ons like HTTPS Everywhere

These add-ons try to upgrade your connection to HTTPS at every opportunity.

Is HTTPS creating a problem for you on some site?

Hi Tzircon, there are two common reasons that Firefox will go to HTTPS even if you type HTTP: (1) "Strict Transport Security" This is an instruction from a website to always use HTTPS. (2) Add-ons like HTTPS Everywhere These add-ons try to upgrade your connection to HTTPS at every opportunity. Is HTTPS creating a problem for you on some site?