Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change the debugger step-into shortcut to F11?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 75 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi OldBasilBear

more options

The Firefox online documentation suggests that the debugger "step into" shortcut is F11 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Keyboard_shortcuts#Debugger

However, in Firefox Developer 64.0b7 on Linux, this is not true: the shortcut is Ctrl-F11

I would like the shortcut to be as listed in the documentation, F11.

How do I achieve this please?

Thanks

Giải pháp được chọn

HI OldBasilBear:

support.mozilla.org is Firefox user support forum; there aren't many experts here who can answer developer support questions.

Please tag your questions about web development 'Firefox' and ask on Stack Overflow.

More detail here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-go-developer-support

Cheers! ...Roland

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

re-opening with different title

more options

Giải pháp được chọn

HI OldBasilBear:

support.mozilla.org is Firefox user support forum; there aren't many experts here who can answer developer support questions.

Please tag your questions about web development 'Firefox' and ask on Stack Overflow.

More detail here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-go-developer-support

Cheers! ...Roland

Được chỉnh sửa bởi Roland Tanglao vào

more options

Hi Roland, I do appreciate you taking the time to explain this to me. I must admit that I had begun to feel puzzled by the lack of response, but now I understand.

I will move the questions to the appropriate forum.

Kind regards Victor - OldBasilBear