Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How To Inspect Drop Down

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi All,

I'm trying to make tweaks to the style (CSS) of my website's dropdown navigation menu. I can mouse over the navmenu, right-click on the area I wish to edit, and select 'Inspect Element'. The problem is, as soon as I move the cursor away, the drop down menu obviously goes away. I know there is a way to keep the dropdown menu 'down', but I don't know how. I'm not a developer, so my knowledge of the developer console is limited.

My website is www.gregsgraphics.com

Thanks is advance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is an item on the developer toolbar to keep a pop-up open. This item can usually be found in the three dot overflow menu of the developer toolbox.

See: Debugging popups

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào