Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Graphics of add-on is missing on re-install.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

Graphics of add-on as well as of sites are going bad or so. I cannot explain what it is all about. Hope to find a solution.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Show us the screenshot of the addon error?

Được chỉnh sửa bởi WestEnd vào