Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube HD videos are not playing smooth on Nightly since October please fix

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

For about one month ago, YouTube HD videos (720p, 1080p) are not playing smooth on Nightly, regularly updated. Is there any solution? My machine is powered by Intel Core i5-4570, no graphic card. Thank you

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

After several Nightly updates, problem still exists. On Chrome, HD videos are smooth, but not on Nightly. Please help

more options

This could be an issue with the VP9 codec; it often is extremely demanding of CPU resources. As a test, could you try with WebM blocked by this extension:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/h264ify/

more options

It works. This means my machine is weak and doesn't support VP9 :-( Thanks jscher2000

more options

bandzim said

It works. This means my machine is weak and doesn't support VP9 :-( Thanks jscher2000

CyberMonday is coming... ;-)