Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

dev tool icons missing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please see the attached image.

The icon on the dev tools is missing, especially on the "debugger" tab.

Application Basics


Name: Firefox Version: 65.0a1 Build ID: 20181102100039 Update Channel: nightly User Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 OS: Linux 4.18.16-300.fc29.x86_64 Multiprocess Windows: 1/1 (Enabled by default) Web Content Processes: 10/8 Enterprise Policies: Inactive Google Key: Found Mozilla Location Service Key: Found Safe Mode: false

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi zer09 vào

Giải pháp được chọn

(Bug 1503871 - SVGs not rendered for buttons/icons, making those elements invisible)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Giải pháp được chọn

(Bug 1503871 - SVGs not rendered for buttons/icons, making those elements invisible)