X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I go back to hotmail display without icons to the left of messages and more messages per screen?

Được đăng

The icons and the spacing showed up with the latest update of Firefox. I don't like the new format. How can I go back to the old format

The icons and the spacing showed up with the latest update of Firefox. I don't like the new format. How can I go back to the old format

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8689 giải pháp 71031 câu trả lời
Được đăng

Hi, let's keep discussion in one thread. I nominate the first one:

https://support.mozilla.org/questions/1239086

Hi, let's keep discussion in one thread. I nominate the first one: https://support.mozilla.org/questions/1239086