Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Account has been locked: confirm email was returned

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use domain mail as my Firefox account. Yesterday I move domain mail to Yandex and I try to login Firefox in a new devices. My account has been locked because confirm email was returned.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn