X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox opens up by itself on startup

Được đăng

Every time turn the PC on, firefox starts up automatically. It's not on msconfig, and I don't turn the PC off without closing it first. Any ideas?

Every time turn the PC on, firefox starts up automatically. It's not on msconfig, and I don't turn the PC off without closing it first. Any ideas?

Giải pháp được chọn

hi, this is a new feature of windows 10 - if you want to disable that, please see Firefox starts automatically when I restart Windows

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 3

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5330 giải pháp 23532 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, this is a new feature of windows 10 - if you want to disable that, please see Firefox starts automatically when I restart Windows

hi, this is a new feature of windows 10 - if you want to disable that, please see [[Firefox starts automatically when I restart Windows]]

Người tạo câu hỏi

Thank you so much philipp :) That did the trick. What a bizarre new update.

Thank you so much philipp :) That did the trick. What a bizarre new update.