X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Firefox does not open and show the crash message also in safe mode. I try to remove firefox and to upload a new one, but i had the same result Identificativo crash: bp-7914a403-25a4-4d19-a7eb-2df4b0181028 I need help!

Firefox does not open and show the crash message also in safe mode. I try to remove firefox and to upload a new one, but i had the same result Identificativo crash: bp-7914a403-25a4-4d19-a7eb-2df4b0181028 I need help!

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5330 giải pháp 23532 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

hi, it's the same issue as in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1238157. remove that third-party software from your system...

hi, it's the same issue as in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1238157. remove that third-party software from your system...