X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox Video control template

Được đăng

Hello team firefox!

I'm building my own webpage, where some videos are played (with scenes, so there will be a back and next button). When i embeed a video with the controlls, everything works. But: as soon as i turn on fullscreenmode (which the videos are played in normally), my two next and back buttons dissapeer (behind the video ofc).

So my questions to you: could you please send me your video control html, css and js? Would be reaaaly cool of you!

Hello team firefox! I'm building my own webpage, where some videos are played (with scenes, so there will be a back and next button). When i embeed a video with the controlls, everything works. But: as soon as i turn on fullscreenmode (which the videos are played in normally), my two next and back buttons dissapeer (behind the video ofc). So my questions to you: could you please send me your video control html, css and js? Would be reaaaly cool of you!

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

Roland Tanglao
  • Administrator
72 giải pháp 783 câu trả lời
Được đăng

Hi paasi6666:

My apologies (because it's not 100% clear) but this site is not a developer support site!

Please ask developer support questions at the Stack Overflow forum site, relevant links:

Cheers!

...Roland

Hi paasi6666: My apologies (because it's not 100% clear) but this site is not a developer support site! Please ask developer support questions at the Stack Overflow forum site, relevant links: * http://stackoverflow.com/questions/ * https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-go-developer-support Cheers! ...Roland