X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

my website's custom scrollbar doesn't work

Được đăng

In my web app I had a customized scrollbar. In the most recent update of fire fox it duplicates my scrollbar so I have my own customized scrollbar and next to that there is fire fox's default one. They are entirely synced and scroll together. And I do not wish to hide m own scrollbars for certain reasons. Can anyone help?

In my web app I had a customized scrollbar. In the most recent update of fire fox it duplicates my scrollbar so I have my own customized scrollbar and next to that there is fire fox's default one. They are entirely synced and scroll together. And I do not wish to hide m own scrollbars for certain reasons. Can anyone help?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 23.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17465 giải pháp 157835 câu trả lời
Được đăng
Try to ask advice at the Stack Overflow forum site. *http://stackoverflow.com/questions/ *https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-go-developer-support
Roland Tanglao
  • Administrator
72 giải pháp 783 câu trả lời
Được đăng

locking because this is a developer question and therefore it is more appropriate on stack overflow

locking because this is a developer question and therefore it is more appropriate on stack overflow