Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes always to start in windows 8

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi frankmex

more options

ID del fallo: bp-9ab29f2b-40ad-43c1-b925-dd0330181026

Giải pháp được chọn

hi, similar as in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1238391 it appears to be a problem related to the old amd cpu on the affected system.

a workaround might be to switch to the 32-bit version of firefox: https://www.mozilla.org/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, similar as in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1238391 it appears to be a problem related to the old amd cpu on the affected system.

a workaround might be to switch to the 32-bit version of firefox: https://www.mozilla.org/firefox/all/

more options

Thanks a lot. I deleted old 64 bits firefox and reinstall 32 bits version. Everything is ok now.