X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I disable Two-step authentication on my email?

Được đăng

Out of the blue my yahoo email started requesting Two-step authentication.

Out of the blue my yahoo email started requesting Two-step authentication.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 31.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5139 câu trả lời
Được đăng

Hello mini4usa,

Not really a Firefox issue, but would you please take a look at this article and scroll down to the section :

Steps to Disable Two-Step Verification

I hope that helps .....

Hello mini4usa, Not really a Firefox issue, but would you please take a look at this article and scroll down to the section : [https://www.number-customerservice.com/enable-disable-yahoo-2-step-verification/ Steps to Disable Two-Step Verification] I hope that helps .....
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5139 câu trả lời
Được đăng
Even simpler : https://help.yahoo.com/kb/SLN5013.html