Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am a software QA tester and wanting to learn about testing web apps. How can I volunteer, to learn more?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jon6858

more options

I did not know where else to go, the "Volunteer" button brought this direction. What things do I need to know for testing? I have manually tested web-based apps in Quality Assurance for two years, but no real coding skill-set as of yet. I figured I would learn more by volunteering, but there are so many options. I would appreciate the basics cover across the board for starters. Thank you

Được chỉnh sửa bởi Jon6858 vào

Giải pháp được chọn

Hi Jon6858:

Westend is right, this forum is for firefox user questions.

Please try: https://quality.mozilla.org/get-involved/

Although they are focused on testing Firefox and not web applications that run in Firefox or other browsers, I think they should be able to help.

Cheers!

...Roland

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You should contact the MODs this is just only a End user help forum.

more options

Giải pháp được chọn

Hi Jon6858:

Westend is right, this forum is for firefox user questions.

Please try: https://quality.mozilla.org/get-involved/

Although they are focused on testing Firefox and not web applications that run in Firefox or other browsers, I think they should be able to help.

Cheers!

...Roland

more options

Thank you guys. I figured that but had to start somewhere to get some guidance. :-)