Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SOCKS5 authentication.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4467 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Hello!

How I can set up SOCKS5 proxy username and password in browser settings?

Hello! How I can set up SOCKS5 proxy username and password in browser settings?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Extension is good choice, but i prefer built-in solutions.

more options

Bukashka228 said

Extension is good choice, but i prefer built-in solutions.

I found this 17 (!) year old bug report, last modified 11 months ago, with status "New" :

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=122752

See the last comments ......