X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox doesn't show Youtube as it is, but only a blankspace! HELP ME PLEASE.

Được đăng

Firefox can't show the youtube structure, and show only a blank space! It is really annoying.

I have tried every thing; updated my flash, cleared all of my cash, cookies and history.

Nothing works! Other Web browsers show the youtube perfectly, I don't want to switch to another web browser, please help me!

Firefox can't show the youtube structure, and show only a blank space! It is really annoying. I have tried every thing; updated my flash, cleared all of my cash, cookies and history. Nothing works! Other Web browsers show the youtube perfectly, I don't want to switch to another web browser, please help me!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
574 giải pháp 5368 câu trả lời
Được đăng
Duplicate to : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1236839