Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox doesn't show Youtube as it is, but only a blankspace! HELP ME PLEASE.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Firefox can't show the youtube structure, and show only a blank space! It is really annoying.

I have tried every thing; updated my flash, cleared all of my cash, cookies and history.

Nothing works! Other Web browsers show the youtube perfectly, I don't want to switch to another web browser, please help me!

Firefox can't show the youtube structure, and show only a blank space! It is really annoying. I have tried every thing; updated my flash, cleared all of my cash, cookies and history. Nothing works! Other Web browsers show the youtube perfectly, I don't want to switch to another web browser, please help me!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options