Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Send tab to device" is glacially slow

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

When I choose "Send tab to device" on my Firefox desktop for a tab, it can take minutes if not hours for it to appear on my phone. On different occasions, I've tried sending a tab from my Linux desktop and from my work Macbook to my phone, with the same results.

This makes the feature somewhat unusable for me—I generally need to view the tab right away.

Device specs: - Phone: Nexus 5 running Android Marshmallow - Computer 1: MacBook Pro 2015 running macOS High Sierra - Computer 2: A desktop running Ubuntu 18.04

When I choose "Send tab to device" on my Firefox desktop for a tab, it can take minutes if not hours for it to appear on my phone. On different occasions, I've tried sending a tab from my Linux desktop and from my work Macbook to my phone, with the same results. This makes the feature somewhat unusable for me—I generally need to view the tab right away. Device specs: - Phone: Nexus 5 running Android Marshmallow - Computer 1: MacBook Pro 2015 running macOS High Sierra - Computer 2: A desktop running Ubuntu 18.04