Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tree tabs duplicates the menu bar tabs. Remove the menu bar tabs. This question isn't answered https://support.mozilla.org/en-US/questions/1184674

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

Tree tabs allows the tabs to be tree styled on left or right of the screen. Firefox newer version now has these tabs on menu bar on top and on the tree tab, which is a real eye sore.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options