Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to unmute a website in FireFox? No matter what I do, all other websites work fine, but the audio on one website will not work. Any thoughts, please?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

FireFox has permanently muted the xfinity.com website. No matter what channel or item I watch on the website, there is no audio. The video plays with no problem and I can watch Closed Captioning but there is no audio.

Please advise. Thanks.

Best regards, John VanOphem

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open the site video. Then check the player's volume/mute settings.