Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn't Firefox work on Kenken anymore?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

Hi. I have downloaded and installed the latest Adobe flashplayer and told "Manage Plug-ins" to allow it to run and to "remember this decision," but https://www.nytimes.com/crosswords/game/kenken still won't load.

I just closed the browser and re-opened it, and checked the "Manage PLug-ins" button, and once again it has not saved the instruction to allow Adobe to run on the site.

The site still works fine with Safari.

This is really annoying. What am I missing?

Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi spenyc99 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options