Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add keyboard shotcut for "element picker" on uBlock Origin?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

Chrome has extension shortcuts. https://i.imgur.com/MlfDIfn.png

I was wondering if firefox has something similar? I used element picker on uBlock origin way too much for me to just abandon it. Someone please tell me I am able to create one.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That is nice. You don't in Firefox

more options

Pkshadow said

That is nice. You don't in Firefox

Oh wow really? that sucks.. I have to manually click the element picker mode every time something intrusive pops up. :(

more options

When something says duplicate and then gives a address somewhere else, please post in the somewhere else which is here only :


Hi, will be done on this end.

Why would you need a keyboard shortcut when uBlock is right inline with the menu bar ? Suggest you contact Support for above, below : https://addons.mozilla.org/en-CA/firefox/addon/ublock-origin/


https://www.reddit.com/r/uBlockOrigin/comments/8dvxwr/keyboard_shortcuts/