X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Fonts cut off on youtube and other Google sites

Được đăng

As can be seen in the screen shots fonts are cutoff from below, e.g. the 'g'. This seem to happen mostly on Google sites such as Youtube, but I've also seen it on other sites. My system is: arch linux 4.18.9-arch1-1-ARCH Firefox 62

As can be seen in the screen shots fonts are cutoff from below, e.g. the 'g'. This seem to happen mostly on Google sites such as Youtube, but I've also seen it on other sites. My system is: arch linux 4.18.9-arch1-1-ARCH Firefox 62
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi 3cHeLoN vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng

about:preferences > fonts & colors > advanced > change it to lower than what it set to.

'''about:preferences''' > '''fonts & colors''' >''' advanced''' > change it to lower than what it set to.

Người tạo câu hỏi

FFus3r said

about:preferences > fonts & colors > advanced > change it to lower than what it set to.

The default fontsize should be expected to work out of the box (in fact any font size should be handled properly).

''FFus3r [[#answer-1157417|said]]'' <blockquote> '''about:preferences''' > '''fonts & colors''' >''' advanced''' > change it to lower than what it set to. </blockquote> The default fontsize should be expected to work out of the box (in fact any font size should be handled properly).

Được chỉnh sửa bởi 3cHeLoN vào

FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng
see this page: * https://support.mozilla.org/en-US/kb/font-size-and-zoom-increase-size-of-web-pages#w_how-to-only-change-the-size-of-the-text