Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fonts cut off on youtube and other Google sites

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

As can be seen in the screen shots fonts are cutoff from below, e.g. the 'g'. This seem to happen mostly on Google sites such as Youtube, but I've also seen it on other sites. My system is: arch linux 4.18.9-arch1-1-ARCH Firefox 62

As can be seen in the screen shots fonts are cutoff from below, e.g. the 'g'. This seem to happen mostly on Google sites such as Youtube, but I've also seen it on other sites. My system is: arch linux 4.18.9-arch1-1-ARCH Firefox 62
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi 3cHeLoN vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

about:preferences > fonts & colors > advanced > change it to lower than what it set to.

more options

FFus3r said

about:preferences > fonts & colors > advanced > change it to lower than what it set to.

The default fontsize should be expected to work out of the box (in fact any font size should be handled properly).

Được chỉnh sửa bởi 3cHeLoN vào

more options