X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Who is this that pops up on opening a tab and asks to enter a competition for a £200 Coop voucher http://mobile7530.chooseyourprize15.club/?utm_medium=oxxGrJ1EO

Được đăng

This survey reward is scam as it doesn't give time to complete the form before the offer in withdrawn. Anyway I don't want third parties interupting my browsing.

This survey reward is scam as it doesn't give time to complete the form before the offer in withdrawn. Anyway I don't want third parties interupting my browsing.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng
install ABP: * https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/ --------------------------------- and scan your system with: * https://www.malwarebytes.com/ * https://www.malwarebytes.com/adwcleaner/ * https://www.hitmanpro.com/en-us/hmp.aspx '''use malwarebytes in safe mode and normal mode.'''

Được chỉnh sửa bởi FFus3r vào