X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox can't load common JS files

Được đăng

Upon entering any site that uses some sort of google's property (recaptcha, youtube videos etc.) Firefox doesn't load some JS files. Some of them are: "https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js" "https://www.gstatic.com/recaptcha/api2/v1537165899310/recaptcha__pl.js" "https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_companion_ad.js" and "https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js". I don't use any add-ons, on other browsers everything's ok. I tried re-installing my firefox, clearing cache, safe mode, many tutorials and scanning my system for viruses. None did help. Any solutions?

Upon entering any site that uses some sort of google's property (recaptcha, youtube videos etc.) Firefox doesn't load some JS files. Some of them are: "https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js" "https://www.gstatic.com/recaptcha/api2/v1537165899310/recaptcha__pl.js" "https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_companion_ad.js" and "https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js". I don't use any add-ons, on other browsers everything's ok. I tried re-installing my firefox, clearing cache, safe mode, many tutorials and scanning my system for viruses. None did help. Any solutions?

Được chỉnh sửa bởi vaxerski vào

Giải pháp được chọn

ok, what fixed the problem: set security.enterprise_roots.enabled to true in about:config

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

example here.

example here.

Giải pháp được chọn

ok, what fixed the problem: set security.enterprise_roots.enabled to true in about:config

ok, what fixed the problem: set security.enterprise_roots.enabled to true in about:config