X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

google won't save login info

Được đăng

I use Bitdefender wallet and have for years. I just built a new computer and it is not saving my google account. I checked the cookies and they are set to not expire. I don't want to save my info in the browser for security reasons.

I use Bitdefender wallet and have for years. I just built a new computer and it is not saving my google account. I checked the cookies and they are set to not expire. I don't want to save my info in the browser for security reasons.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5139 câu trả lời
Được đăng

Hello jsb1175,

You could ask Bitdefender :

https://www.bitdefender.com/support/contact-us.html

Hello jsb1175, You could ask Bitdefender : https://www.bitdefender.com/support/contact-us.html