Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why is silverlight not supported on the latest version of firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I am trying to use dayforce on modzilla and get a message that the browser does not support the silverlight version.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox Releases since Firefox 52.0 and later including the 62.0 Release and 60.2.0 ESR only allows the NPAPI Flash Player Plugin to run. The legacy Firefox 52 ESR did allow other Plugins run however 52.9.0esr is End of Life or EOL with no more security updates now.

Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins

There has not been a update for Silverlight Plugin since June 13, 2017.

IE 11 is the only web browser to still allow Silverlight to run. https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight

Được chỉnh sửa bởi James vào