Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My account was blocked

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 100 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi benchman

more options

I've created my firefox account with the email benchman.logins@tutanota.com. The confirmation link was sent there, but I had problems accessing my account and it was temporarily blocked. Now it is working OK, but my Firefox account is already blocked. I see this message on the login page: "The confirmation email we sent to benchman.logins@tutanota.com was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data." So, that's why I'm writing here. Please resend the confirmation link again.

Giải pháp được chọn

Hello benchman,

Don't you just hate it when things like this happen .....

Would you please take a look at this article :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq

(you'll have to scroll down some)

'Hope that helps  !

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Hello benchman,

Don't you just hate it when things like this happen .....

Would you please take a look at this article :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq

(you'll have to scroll down some)

'Hope that helps  !

more options

Thank you for the response, McCoy! Should I wait 24 hours since I've created the account? Or since the email was returned and my account was blocked?

more options

benchman said

Thank you for the response, McCoy! Should I wait 24 hours since I've created the account? Or since the email was returned and my account was blocked?

I'd say : the latter.

Fingers crossed that everything will be alright then .....

more options

Ok, thank you! Will try tomorrow))

more options

Coming to this re-sync page today solved the issue, I've successfully resent the confirmation email. Thank you for help!