Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Older version for Session Manager 52.9esr

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 969 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Asclepius8

more options

Hello, this isn't a question. My pc just updated firefox and broke Session Manager, again. I tried to install the older version that still supports the addon, but it is no longer available...

Luckily, I downloaded it on another pc previously and still have it. If anyone still wants to use this older version 52.9esr, then email me or get it here from my drive: https://drive.google.com/open?id=1ogCNwMYfgAFOtgWU73ILQ6OGFc1WA5Br

Please do not delete my post. People have a right to do what they want. Losing thousands of tabs is a BIG DEAL to some of us...

(link deactivated by moderator; please post only links to the official Mozilla server)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

thankyou,

you can download it from moziila here https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/

thanks to someone

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

thankyou,

you can download it from moziila here https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/

thanks to someone

Được chỉnh sửa bởi FFus3r vào