Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting IBM Security Rapport pop up Window showing on Firefox when I open. I cannot get rid of it.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FFus3r

more options

When I load up the first page of Firefox a pop up window opens showing IBM Security Rapport and asking me to OK enabling the extension. I have never requested it and the pop up does not go away until I go into the extensions page and then close it.

I never asked for the opo up and I am unclear why it appears or if its viral. Can you help? Thanks

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

reomve IBM Trusteer Rapport. OR use AdwCleaner.

more options

I cannot remove IBM Trusteer Rapport. There is no remove Tab only an Enable Tab

more options

You need to check the Trusteer settings, or remove the main program from the computer.

more options

Fred199 said

I cannot remove IBM Trusteer Rapport. There is no remove Tab only an Enable Tab

try to disable it.