Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

latest version 6.2 of firefox shuts down my audio?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

when i go back to this version my audio works: 60.0.2 (64-bit)

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

There is no 6.2.

more options
more options

musicmann said

This is for Mac https://en.m.wikipedia.org/wiki/Firefox_version_history

Still no version 6.2 also your version showing here is 60 and not 62 Which version are you running if it misreports that could be a issue.

VIDEO AUDIO

more options

WestEnd said

There is no 6.2.

Pkshadow said

Still no version 6.2 also your version showing here is 60 and not 62

Both the 60.0.2 and 6.2 may be typos.

Fx 60.2.0 esr and Fx 60.0.* useragents will show as if you are using Firefox 60.0 as the minor versions are not shown in UA ever since Fx 16.0.2 Release.

https://www.mozilla.org/firefox/releases/

musicmann said

when i go back to this version my audio works: 60.0.2 (64-bit)

Maybe check to see your audio is not being muted or such.