X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

latest version 6.2 of firefox shuts down my audio?

Được đăng

when i go back to this version my audio works: 60.0.2 (64-bit)

when i go back to this version my audio works: 60.0.2 (64-bit)

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

There is no 6.2.

There is no 6.2.

Người tạo câu hỏi

This is for Mac https://en.m.wikipedia.org/wiki/Firefox_version_history
Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

musicmann said

This is for Mac https://en.m.wikipedia.org/wiki/Firefox_version_history

Still no version 6.2 also your version showing here is 60 and not 62 Which version are you running if it misreports that could be a issue.

VIDEO AUDIO

''musicmann [[#answer-1150843|said]]'' <blockquote> This is for Mac https://en.m.wikipedia.org/wiki/Firefox_version_history </blockquote> Still no version 6.2 also your version showing here is 60 and not 62 Which version are you running if it misreports that could be a issue. VIDEO AUDIO *https://support.google.com/youtube/topic/3014746 - Youtube *https://www.youtube.com/html5/ - Can you support HTML5 *https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues *https://support.mozilla.org/en-US/kb/html5-audio-and-video-firefox
James
  • Moderator
1595 giải pháp 11242 câu trả lời
Được đăng

WestEnd said

There is no 6.2.

Pkshadow said

Still no version 6.2 also your version showing here is 60 and not 62

Both the 60.0.2 and 6.2 may be typos.

Fx 60.2.0 esr and Fx 60.0.* useragents will show as if you are using Firefox 60.0 as the minor versions are not shown in UA ever since Fx 16.0.2 Release.

https://www.mozilla.org/firefox/releases/

musicmann said

when i go back to this version my audio works: 60.0.2 (64-bit)

Maybe check to see your audio is not being muted or such.

''WestEnd [[#answer-1150835|said]]'' <blockquote> There is no 6.2. </blockquote> ''Pkshadow [[#answer-1150943|said]]'' <blockquote> Still no version 6.2 also your version showing here is 60 and not 62 </blockquote> Both the 60.0.2 and 6.2 may be typos. Fx 60.2.0 esr and Fx 60.0.* useragents will show as if you are using Firefox 60.0 as the minor versions are not shown in UA ever since Fx 16.0.2 Release. https://www.mozilla.org/firefox/releases/ ''musicmann [[#question-1232609|said]]'' <blockquote> when i go back to this version my audio works: 60.0.2 (64-bit) </blockquote> Maybe check to see your audio is not being muted or such.