X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do I stop Drudge from autorerfeshing.

Được đăng

The about:config trick doesn't work on Drudge. Chrome has an add-on that blocks autorefresh, but it doesn't work on Drudge, either. Apparently Drudge is hell-bent on autorefreshing his page every thirty seconds whether you like it or not. Has anyone figured out how to make Drudge stop autorefreshing? I used to use NoScript, but since Quantum, NoScript has been transformed into a monstrosity I can't make head or tail of.

The about:config trick doesn't work on Drudge. Chrome has an add-on that blocks autorefresh, but it doesn't work on Drudge, either. Apparently Drudge is hell-bent on autorefreshing his page every thirty seconds whether you like it or not. Has anyone figured out how to make Drudge stop autorefreshing? I used to use NoScript, but since Quantum, NoScript has been transformed into a monstrosity I can't make head or tail of.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng
Please continue here : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1232606