Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what is artur.dubovoy@gmail.com?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I don't understand what this is on my account

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hi, that's the id of the "Flash Video Downloader" extension you have installed. apparently its developer has used his mail address as id for the addon...

more options

See also the on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page.