X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox quatum 610.2 (32bit) is running very slow and i am getting not responding regularly, i thought it was due to my computer but new hdd and fresh win7

Được đăng

firefox quatum 610.2 (32bit) downloaded 24hr ago new hdd and clean install win7

firefox quatum 610.2 (32bit) downloaded 24hr ago new hdd and clean install win7

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4256 giải pháp 59602 câu trả lời
Được đăng
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} by holding down the '''<Shift> ''(Mac=Options)''''' key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there? https://support.mozilla.org/kb/Firefox+is+already+running+but+is+not+responding https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding