Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did Firefox want me to disable the Kaspersky Lab add-on to make the browser load a website- jstor.org -faster?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When visiting the website https://www.jstor.org, which I have used on a number of occasions, a yellow ribbon appeared below the browser address bar suggesting that I disable the Kaspersky Lab internet security plugin to make the website load quicker. I did not respond to this suggestion and the yellow ribbon went away.

Did the browser make this suggestion or was this a potential cyber security threat? Should I be concerned? Is there anything I should do?

Thanks for your input

When visiting the website https://www.jstor.org, which I have used on a number of occasions, a yellow ribbon appeared below the browser address bar suggesting that I disable the Kaspersky Lab internet security plugin to make the website load quicker. I did not respond to this suggestion and the yellow ribbon went away. Did the browser make this suggestion or was this a potential cyber security threat? Should I be concerned? Is there anything I should do? Thanks for your input

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should check with Kaspersky support on this.