Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Export passwords saved in Password Manager

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1080 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GM

more options

I want all my passwords in Excel or Word. Only option is to Import. I want to Export all of them. Thanks.

Giải pháp được chọn

Hi, You can look at this utility as export is not supported.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, You can look at this utility as export is not supported.

more options

Thanks! That was fast & just what I needed. Much appreciated.