X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Export passwords saved in Password Manager

Được đăng

I want all my passwords in Excel or Word. Only option is to Import. I want to Export all of them. Thanks.

I want all my passwords in Excel or Word. Only option is to Import. I want to Export all of them. Thanks.

Giải pháp được chọn

Hi, You can look at this utility as export is not supported.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi, You can look at this utility as export is not supported.

Hi, You can look at this utility as export is not supported. *http://www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html

Người tạo câu hỏi

Thanks! That was fast & just what I needed. Much appreciated.

Thanks! That was fast & just what I needed. Much appreciated.