Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I updated my firefox on Mac but now I have to update Mac to avoid more problems, but I don't want to do; so how to reinstall my previous Firefox again?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 130 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ivos

more options

Details: Mac OS X version 10.6.8 Memory 8 GB 1067 MHz DDR3 After installing the latest update Firefox I got a message from Mac that I should have problems with Firefox if I do not update their system. I do not prefer to do that but instead going back to the previous installed version of Firefox. Is there somebody who can inform me how to do that?

Giải pháp được chọn

Firefox Releases since 49.0 and later have required OSX 10.9 or later to run.

The old Firefox 45.9.0 ESR (out on April 19, 2017) and not the older 48.0.2 Release (out on August 24, 2016) and was the most up to date with security fixes to still run on the old 10.6, 10.7, 10.8

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-osx

https://www.mozilla.org/firefox/49.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/61.0.2/system-requirements/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox Releases since 49.0 and later have required OSX 10.9 or later to run.

The old Firefox 45.9.0 ESR (out on April 19, 2017) and not the older 48.0.2 Release (out on August 24, 2016) and was the most up to date with security fixes to still run on the old 10.6, 10.7, 10.8

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-osx

https://www.mozilla.org/firefox/49.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/61.0.2/system-requirements/

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

Thanks a lot for your helpful reply James!