X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

alt key

Được đăng

how do I access the alt key?

how do I access the alt key?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
521 giải pháp 4903 câu trả lời
Được đăng

ropi36 said

how do I access the alt key?

On a Macintosh, the Alt key is called the Option key.

Please take a look at this article :

http://blog.parallels.com/2018/01/24/alt-key-on-a-mac/

Also see :

https://en.wikipedia.org/wiki/Option_key

''ropi36 [[#question-1229305|said]]'' <blockquote> how do I access the alt key? </blockquote> On a Macintosh, the Alt key is called the Option key. Please take a look at this article : http://blog.parallels.com/2018/01/24/alt-key-on-a-mac/ Also see : https://en.wikipedia.org/wiki/Option_key