X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

open pdf with firefox

Được đăng

if open pdf with firefox repeat Firefox opening the pdf

what can i do??

if open pdf with firefox repeat Firefox opening the pdf what can i do??

Giải pháp được chọn

hi, i think this problem can arise if you set firefox to be the default pdf-viewing app in your windows settings AND have chosen to open pdfs with the system's default app in the firefox settings - you'll then end up with this endless loop.

in order to resolve this, go to the firefox menu ≡ > options > general panel and in the applications panel set the default action for portable document format (pdf) to preview in firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5320 giải pháp 23500 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, i think this problem can arise if you set firefox to be the default pdf-viewing app in your windows settings AND have chosen to open pdfs with the system's default app in the firefox settings - you'll then end up with this endless loop.

in order to resolve this, go to the firefox menu ≡ > options > general panel and in the applications panel set the default action for portable document format (pdf) to preview in firefox.

hi, i think this problem can arise if you set firefox to be the default pdf-viewing app in your windows settings AND have chosen to open pdfs with the system's default app in the firefox settings - you'll then end up with this endless loop. in order to resolve this, go to the firefox ''menu ≡ > options > general'' panel and in the applications panel set the default action for ''portable document format (pdf)'' to '''preview in firefox'''.
urkent 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

this solves it  !

this solves it !
jdevlin 2 giải pháp 60 câu trả lời
Được đăng

preview was the required setting.

preview was the required setting.