Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

one site is incomplete in FFx

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

https://www.htc.com/us/accessories-b/#!pid=htc-u11

this site doesn't show any of the images and information. But Safari 9.1. does. But it has some security issues so I'm reluctant to use, in addition to the fact that FFx is my primary.

Giải pháp được chọn

ah ha figured it out. had to turn off tracking permission on that site to see the info, etc.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

ah ha figured it out. had to turn off tracking permission on that site to see the info, etc.

more options

I have marked your above reply as the solution since you wrote that you have solved the problem.

See also: