X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My message alert sound has disappeared in outlook office 365 Skype, how do I get it back?

Được đăng

I used to be notified with a sound when I received a message in Skype.. Now I do not

I used to be notified with a sound when I received a message in Skype.. Now I do not

Được chỉnh sửa bởi cherchdani vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

Suggest you look through those Programs for the settings. Firefox does not control their sound. If you have had a Windows update recently that could be the reason.

Suggest you look through those Programs for the settings. Firefox does not control their sound. If you have had a Windows update recently that could be the reason.