Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

cant turn off 2fa, want to transfer it to new device.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1225622. Please follow up there, thanks.]

I have 2fa turned on for Firefox sync and cannot turn it off. The disable button does nothing.

If there was an option to add another device that would be really useful (as this is why i want to disable 2fa).

''[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1225622. Please follow up there, thanks.]'' I have 2fa turned on for Firefox sync and cannot turn it off. The disable button does nothing. If there was an option to add another device that would be really useful (as this is why i want to disable 2fa).

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào