Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

assinatura digital página web com cartao cidadao

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Prodrigues1

more options

como programar o brauser para introduzir assinatura digital numa pagina WEB com o cartão de cidadão?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Google Translate


digital signature web page with citizen card

how to program the brauser to enter digital signature on a WEB page with citizen's card?

End of Translate


What is a Citizen Card ?

more options

the citizen card and the card that identifies me as a Portuguese citizen, What I do not know is to validate the signature in a web page